Uniekerwijs biedt een plek waar alle gevoeligheden, waaronder autisme er mag zijn. Verder kijkend in de mogelijkheden in plaats van beperkingen, ‘je bent mooi zoals je bent’.

Autisme is geen puzzel

Uniekerwijs blijft kijken naar kwaliteiten in plaats van beperkingen.

Voorbeeld van erkenning van kwaliteiten vanuit onze visie met autisme:

 • Oprecht zijn
 • Hoog gevoeligheid
 • Specifieke kennis en interesse
 • Opmerkzaam
 • Gevoelig in belevingswereld
 • Rechtvaardig
 • Oog voor detail
 • Zijn Betrouwbaar en loyaal

‘Je bent mooi zoals je bent’

We hebben ervaring met het werken met gevoeligheden. We gebruiken de belevingswereld en creativiteit van de persoon om zichzelf te mogen zijn in samenwerking met dier, mens en natuur, los van de drukte vanuit de maatschappij.

Enkele voorbeelden van het mogen zijn in die belevingswereld:

 • Paarden coaching
 • Therapeutisch paardrijden
 • Verzorgen van de dieren

Uniekerwijs biedt plaats voor individuele gerichte afstemming met als doel ieder persoon centraal te laten staan zonder beperkingen.

Autisme

Autisme wordt gezien als dat iemand gevoelig is, op zichzelf gericht is en een eigen wereldje hebben binnen in onze maatschappij. Het woordje ‘autisme’ komt van het Griekse woord ‘autos’, dat ‘zelf’ betekent. Personen met autisme lijken in de ogen van anderen egocentrisch en op zichzelf gericht in het middelpunt van de wereld.

In de huidige maatschappij wordt autisme als anders gezien en als een hokje neergezet. Autisme kan zich op verschillende manieren uiten bij iemand, niet iedereen vertoont hetzelfde gedrag. De symptomen zijn zichtbaar op verschillende vlakken, zoals sociale interactie, herhalende patronen en op het gebied van communicatie.  Vooral een combinatie van kenmerken geeft aan of iemand autisme heeft.

Meer weten